Bölümlerimiz
Hemşirelik

Uluslararası Hemşirelik Konseyi, hemşireliği bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir sağlık grubu olarak tanımlamıştır.

Türk Hemşirelik Derneği ise hemşireliği, hem sağlığa hizmet veren, hasta bakımını belirli sistemler içinde gerçekleştirilebilen bilim ve sanatın gücünden yararlanan bir meslek olarak tanımlamıştır.

 

Eğitim Süreci

Hemşirelik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde derslerteorik ve klinik eğitimi kapsar. Eğitim sırasında genel kültür derslerinin yanında anatomi, fizyoloji, meslek esasları tekniği, tıbbi etik ve meslek tarihi, farmakoloji ve klinik içerikli meslek dersleri verilir.

Okulumuzda hemşirelik eğitiminde, sağlık bilimleri ile ilgili temel bilim dersler, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda gerekli ollan bakım illkeleri, rol ve işlevleri kazandırmasına yönelik derslerin yanında, iletişim, yabancı dil, eğitim, yönetim, araştırma, ekip çalışması ve bakım yönetimi konularında donanım sağlayacak bir program uygulanacaktır.