Bölümlerimiz
Acil Tıp Teknisyenliği

Acil Tıp teknisyeni; kaza, yaralanma, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik ilk müdahaleyi yapıp temel ve ileri yaşam desteği verebilen, ilk müdahaleleri yapılmış hastaların güvenli biçimde hastaneye ulaşmasını sağlayan ve acil servislerde hizmet veren kişidir. 

 

Eğitim Süreci

Acil Tıp Teknisyenliğinin (ATT) eğitim süresi 4 yıldır.  Eğitim sırasında temel bilim, kültür ve sağlık bilimi dersleri okutulmaktadır.  Okulumuzda teorik eğitim kadar önemli olan uygulamalı eğitimlerin yapılması açısından uygun alt yapı ve ekipman mevcuttur. Eğitim ambulansında her türlü acil vaka senaryosu uygulanabilmektedir. Öğrenciler teorik olarak gördükleri anatomi dersinin uygulamasını anatomi maketleri üzerinde yapabilme olanağına sahiptir. Öğrenciler temel yaşam desteği maketleri (yetişkin- çocuk-bebek), ileri yaşam desteği maketi, entübasyon maketleri, travma maketi, yanık, kırık, travma demonstrasyon malzemeleri ile uygulama yapma imkanı bulabilmektedirler. Teorik eğitimler,  pratik uygulamalar ve staj uygulamalarıyla pekiştirilmektedir. 

Sağlık sektöründeki hızlı gelişim, acil sağlık hizmetlerine ve yoğun bakım hizmetlerine ihtiyacı artırmıştır. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayacak olan  bölümümüzün bu doğrultudaki misyonu da  yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip acil tıp teknisyenleri yetiştirmektir.  Öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmak