Kurumsal
Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ:
Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğinin bir parçası olarak hizmetin yürütüldüğü çevrede, sağlık alanında ihtiyaçları karşılamada   gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık elemanları yetiştiren, sağlık teknolojisini yakından takip eden ve bu alanda tercih edilen , saygın  bir mesleki eğitim merkezi olmak ve Atatürk ilke ve inkılâplarına  bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına dayanan demokratik, lâik, görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli nesiller yetiştirmektir.


MİSYONUMUZ:
Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim  programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin,  sağlık alanında   bilgi beceri ve yeterliğe sahip olmalarını sağlamak, onların  kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitimi sunmak, sosyal, kültürel ve  ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak temel işlevimizdir.